ขอเชิญร่วมฟังผลคำพิพากษาคดีเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี

ขอเชิญร่วมฟังหรือติดตามผลคำพิพากษาคดีเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี
ในวันพรุ่งนี้(31 มค. 56) เวลา 10.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง
อ.หนองแซง ถูกประกาศเป็นเขตชลประทานมากว่า 40 ปี และถูกกำหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งห้ามก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตามผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี
แต่สุดท้าย เมื่อหน่วยงานรัฐไม่ได้พิจารณาถึงศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะกับเกษตรกรรม แต่ยึดถือเพียงว่า ผังเมืองยังไม่ประกาศใช้บังคับในขณะพิจารณา และออกใบอนุญาตให้โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ สร้างในพื้นที่อ.หนองแซงได้
ภาพของการถม “ที่นา” และ สูบน้ำจาก “คลองชลประทาน” เพื่อกิจการโรงไฟฟ้าจึงเกิดขึ้น…

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง