Tag: เหมืองแร่

ข้อค้นพบแผนลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ “ข้อมูลชุมชน ฟื้นคน ฟื้นห้วยคลิตี้”

เรียบเรียงโดย ธนกฤต โต้งฟ้า อาสาสมัครนักกฎหมาย  EnLAW

จากกระบวนการทำข้อมูลชุมชนของชุมชนบ้านคลิตี้ล่าง ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาได้นำมาสู่การสื่อสารสาธารณะ โดยได้สรุปจาก รายการเวทีสาธารณะ ตอน “ข้อมูลชุมชน ฟื้นคน ฟื้นห้วยคลิตี้” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ดังนี้

klitytpbs002 อ่านต่อ

“มันบ่แล้วใจ๋เจ้า..ศาล” : ข้อสังเกตต่อคำพิพากษาคดีแม่เมาะฯ

“มันบ่แล้วใจ๋เจ้า..ศาล” : ข้อสังเกตต่อคำพิพากษาคดีแม่เมาะ กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

มนทนา ดวงประภา
เจ้าหน้าที่กฎหมายประจำ
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ณ ศาลปกครองเชียงใหม่: เช้าตรู่วันใหม่ของชุมชนแม่เมาะเริ่มต้นด้วยการเดินทางจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมาที่ศาลปกครองเชียงใหม่เพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่พวกเขารอคอยมากว่า 10 ปี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10 นาฬิกา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่ออกนั่งพิจารณา หญิงชายวัยกลางคนพร้อมด้วยผู้เฒ่าชราซึ่งใบหน้ามากด้วยริ้วรอยของกาลเวลาและการต่อสู้ ลูกหลานแห่งท้องถิ่นแม่เมาะทั้งในและนอกห้องพิจารณานั่งเงียบคอยฟังว่าผู้พิพากาษาจะกล่าวเช่นใด หากว่าเราได้ยินเสียงภายในใจของทุกคน คงได้ยินถึงคำภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ให้ความเสียหายของพวกตนได้รับการเยียวยาบ้าง

บรรยากาศวันฟังคำพิพากษา

บรรยากาศวันฟังคำพิพากษา ณ ห้องโถงศาลปกครองเชียงใหม่

อ่านต่อ

แถลงการณ์ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.แร่ และจดหมายภาคประชาชนถึงนายกรัฐมนตรี

*สืบเนื่องจากวันที่ 22 มกราคม 2558 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ….  2 ฉบับคือ ฉบับภาคประชาชน ยกร่างโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และฉบับที่เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ในการนี้ เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ประเทศไทย และองค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ข้อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พร้อมทั้งได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นของภาคประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติ และขอให้มีกระบวนการทบทวนร่างกฎหมายดังกล่าว  (Download เอกสารภาษาไทย/อังกฤษด้านล่าง)

LRC-DraftMiningAct-Forum1LRC-DraftMiningAct-Forum2

———————————————————————– อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign