Tag: คลิตี้

เรื่องราวของน้ำ : เจ้าหญิงนิทรา

เผยแพร่เมื่อ 10 พ.ค. 2012

คนเราก็เช่นเดียวกับสายน้ำ ไม่อาจเรียกคืนกลับไปแก้ไขสิ่งผิดพลาดในอด­ีตได้ เราเองไม่อยากมานั่งเล่าถึงอดีต เสียดายสิ่งที่เคยมี เคยงดงาม บทเรียนแสนโหดร้ายจากบ้านคลิตี้ล่าง เทียบไม่ได้กับนิทานรักของเจ้าหญิงนิทรา ที่จบลงด้วยการที่เธอมีโอกาสตื่นขึ้นมาพบก­ับความสุขอีกครั้ง แต่มันได้ทิ้งค้างคำถามสำหรับผู้ที่สัญจรม­าอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ ว่าเราจะฟังเรื่องราวของคลิตี้ล่าง และเรื่องมลพิษที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำต่างๆ­ด้วยความรู้สึกเช่นไร เราจะผ่านเรื่องนี้ไปเพราะมันก็เป็นเช่นนั­้นเองเราคงช่วยอะไรไม่ได้ เราจะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไป หรือเราควรเลือกที่จะทำอะไรสักอย่าง เพื่อเยียวยา เพื่อรักษา เพื่อคืนพลังให้กับลำน้ำที่กำลังป่วยไข้ คุณยังมีทางเลือกนั้นเสมอ!!!

ร่วมปกป้องแหล่งน้ำจากมลพิษ : //waterpatrol.greenpeace.or.th

คำพิพากษา: คดีฟ้องให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติหน้าที่และชดใช้ค่าเสียหาย กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้

ชาวบ้านคลิตี้หน้าศาลปกครอง

สรุปประเด็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในสาระสำคัญ
คดีฟ้องให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติหน้าที่และชดใช้ค่าเสียหาย กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้

อ่านต่อ

‘คดีคลิตี้’ 9 ปี แห่งการรอยคอย – ลุ้นพิพากษา 10 ม.ค.นี้

หลังการรอคอยด้วยความหวังต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างยาวนาน ในวันที่ 10 ม.ค.56 เวลา 9.00 น.ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 214/2547 คดีหมายเลขแดงที่ 637/2551 ระหว่าง ตัวแทนชาวบ้านคลิตี้ล่าง จำนวน 22 คน ผู้ฟ้องคดี กับกรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกฟ้องคดี อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign