Tag: กลุ่มคนรักษ์โพกรวม

กลุ่มคนรักษ์โพกรวม ยื่นหนังสือคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มคนรักษ์โพกรวม จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสิงห์บุรี เป็นตัวแทนรับหนังสือจากชาวบ้าน

 

เนื่องจากกลุ่มคนรักษ์โพกรวมได้ทราบข่าวว่า บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ ในพื้นที่ได้มีการยื่นขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ 4 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ และหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign