Tag: กฟผ.

แถลงการณ์ภาคประชาสังคมคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่


แถลงการณ์ร่วม
51 องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม

“คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และการเปิดประมูลโครงการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558

ตามที่เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินได้ทำการอดอาหารประท้วงมาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาเพื่อแสดงการคัดค้านและเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหิน จ.กระบี่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และ กฟผ.กำลังจะเปิดประมูลการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในวันที่ 5 สิงหาคมที่จะถึงนี้นั้น

พวกเรา 51 องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมดังมีรายชื่อท้ายนี้ ขอแถลงสนับสนุนการแสดงออก
ของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินและมีความเห็นข้อเรียกร้องร่วมกันดังนี้ อ่านต่อ

“มันบ่แล้วใจ๋เจ้า..ศาล” : ข้อสังเกตต่อคำพิพากษาคดีแม่เมาะฯ

“มันบ่แล้วใจ๋เจ้า..ศาล” : ข้อสังเกตต่อคำพิพากษาคดีแม่เมาะ กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

มนทนา ดวงประภา
เจ้าหน้าที่กฎหมายประจำ
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ณ ศาลปกครองเชียงใหม่: เช้าตรู่วันใหม่ของชุมชนแม่เมาะเริ่มต้นด้วยการเดินทางจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมาที่ศาลปกครองเชียงใหม่เพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่พวกเขารอคอยมากว่า 10 ปี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10 นาฬิกา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่ออกนั่งพิจารณา หญิงชายวัยกลางคนพร้อมด้วยผู้เฒ่าชราซึ่งใบหน้ามากด้วยริ้วรอยของกาลเวลาและการต่อสู้ ลูกหลานแห่งท้องถิ่นแม่เมาะทั้งในและนอกห้องพิจารณานั่งเงียบคอยฟังว่าผู้พิพากาษาจะกล่าวเช่นใด หากว่าเราได้ยินเสียงภายในใจของทุกคน คงได้ยินถึงคำภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ให้ความเสียหายของพวกตนได้รับการเยียวยาบ้าง

บรรยากาศวันฟังคำพิพากษา

บรรยากาศวันฟังคำพิพากษา ณ ห้องโถงศาลปกครองเชียงใหม่

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign