เครือข่ายประชาชนฯ ร่วมแถลงค้านการแก...

ข่าวและภาพ: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)            เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยื่นคัดค้านการแก้ไข พ...

กลุ่มอนุรักษ์ฯบางสะพาน ยื่นหนังสือแ...

ข่าวและภาพ: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ชาวบ้านเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯบางสะพานเข้าพบหน่วยงานอุตสาหกรรม แสดงข้อห่วงกังวลโครงการจัดตั้งนิคมอ...

คุณพิชัย อุทัยเชฏฐ์ : ในขณะที่ประช...

หมายเหตุ: ถอดเทปจากบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้...

สมชาย ปรีชาศิลปกุล : สังคมไทยเป็นผ...

หมายเหตุ: ถอดเทปจากบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้...

ชวนอ่าน

เครือข่ายประชาชนฯ ร่วมแถลงค้านการแก้ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ ชี้ปัญหา EIA ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ข่าวและภาพ: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)            เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยื่นคัดค้าน...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign