โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค...

รู้หรือไม่ ? แม้ยังไม่มี พ.ร.บ.อีอีซี แต่ก็มีคำสั่ง คสช. 2/2560 บังคับใช้อยู่ !! เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern ...

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค...

++ อำนาจพิเศษ คสช.มาตรา 44 เร่งรัด อีอีซี ไม่ต้องรอตรากฎหมาย ++ ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยังไม่คลอดออกมา โดยอยู่ระหว่างการพ...

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค...

+++ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 2/2560 +++ หนึ่งในเนื้อหาส่วนสำคัญของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที...

ภาคประชาชนยื่นความเห็นต่อ ร่าง พ.ร....

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch) และประชาชนภาคตะวันออก เดินทางเข้ายื่นข้อเสนอแนะเบื้องต้น และค...

ชวนอ่าน

ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 2)

โดย สุทธิเกียรติ คชโส  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม  กันยายน 2560   ย้อนอ่าน : ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign