จันทจิรา เอี่ยมมยุรา : หลักนิติรัฐไ...

หมายเหตุ: ถอดเทปจากบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้...

คำพิพากษาคดีคลิตี้ : จุดเริ่มต้นการ...

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง[1] การดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ          โดยที่กรมควบคุมมลพิษต้องรับผิดชอบตามคำพิพ...

คำพิพากษาคดีคลิตี้: จุดเริ่มต้นการฟ...

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง[1] กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ แม้จะเริ่มเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนตั้งแต่ปี 2541 และหลายหน่วยงานต่างก...

สุรชัย ตรงงาม: ถ้าศาลปกครองสูงสุดตร...

หมายเหตุ: ถอดเทปจากบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 … อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้...

ชวนอ่าน

คำพิพากษาคดีคลิตี้ : จุดเริ่มต้นการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ (ตอนที่ 2)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง[1] การดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ          โดยที่กรมควบคุมมลพิษต้องรับผิดช...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign