ชมย้อนหลัง: บันทึกการเสวนา “ค...

  วิดีโอบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 ... อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ : กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้นกา...

ไม่รับฟ้องเพิกถอนคำสั่ง คสช. 4/2559...

ศาลปกครองสูงสุดสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาคดีเครือข่ายภาคประชาชนยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 4/2559 ยกเว้นผังเมืองสำหรับกิจการพลังงานและการจัดก...

สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคดีท่าเทียบเร...

คำพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ส.11/2556 คดีหมายเลขแดงที่ ส.13/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 ประเภทคดี           ปกครอง คู่ความ       ...

บรรษัทผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนยักษ์ใหญ่ถ...

แปลจากบทความข่าว "World's largest carbon producers face landmark human rights case" โดย John Vidal ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ข่าว The Guardian (วันที่ 27 กรกฎ...

ชวนอ่าน

ราคาที่ผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง [i] มหากาพย์คดีแพ่งชาวบ้านคลิตี้ 13 ปี ในศาลยุติธรรม ในปี 2559 ศาลฎีกา (แผนกคดีสิ่งแวดล้อม)&...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign