EnLAW รับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำ...

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทา...

ข้อสังเกตต่อกระบวนการจัดรับฟังความค...

ข้อสังเกตต่อกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานน้ำตาลบ้านไผ่ โดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม [caption id="attachment_4639" align="aligncen...

กลุ่มคนรักษ์โพกรวม ยื่นหนังสือคัดค...

วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มคนรักษ์โพกรวม จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานที่ตั้งอยู่ใน...

13 มิ.ย.62 พิพากษายกฟ้องคดีชาวบ้านห...

ศาลปกครองระยองพิพากษายกฟ้องคดีชาวบ้านหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา ศาลปกครองชี้กรมโรงงานฯ และกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูจัดการพื้น...

ชวนอ่าน

ข้อสังเกตต่อกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานน้ำตาลบ้านไผ่

ข้อสังเกตต่อกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานน้ำตาลบ้านไผ่ โดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม [caption id="attachment_4639" align...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign