banpho-decision-dismiss

สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคดีท่าเทียบเร...

คำพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ส.11/2556 คดีหมายเลขแดงที่ ส.13/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 ประเภทคดี           ปกครอง คู่ความ       ...

3500

บรรษัทผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนยักษ์ใหญ่ถ...

แปลจากบทความข่าว "World's largest carbon producers face landmark human rights case" โดย John Vidal ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ข่าว The Guardian (วันที่ 27 กรกฎ...

Klity-SupremeCourtDecision140716

สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีคลิตี้ 14 ปี...

จากกรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วจากโรงแต่งแร่ลงสู่ลำห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลให้ชาวบ้านกะเหรี่ยงหมู่บ้านคลิตี้ล่างได้รับสารตะกั่วและ...

Cobalt60-SupremeHearing

อ่าน: สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีโคบอลต...

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15476-15477/2558  (ไฟล์คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับเต็ม) ประเภทคดี               แพ่ง คู่ความ                      นางสาวจิตราภรณ์  ...

ชวนอ่าน

DraftCon-PublicConsultation

สิทธิการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม: อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ถูกลดทอนแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญ

*งานเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดงานเขียนวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ในหัวข้อ “จาก 2550 สู่ 2559: อ่านร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ผ่านแว่นตา...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign