บทความรอบเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช...

         จากสถานการณ์ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เกิดปรากฏการณ์การใช้เสรีภาพการชุมนุมของประชาชนในนามตัวแทนภาคประชาชน เครือข่ายป...

ยกคำร้องเลิกการชุมนุมคัดค้านโรงไฟฟ้...

ลำดับเหตุการณ์-คำสั่งศาล-ข้อสังเกตทนายความ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มต้นการชุมนุมหน้า UN เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเครือ...

ถอดรหัส : มติชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่า...

        สันติ โชคชัยชำนาญกิจ ที่มาจาก facebook : Santi Choakchaichamnankit          ถ้อยแถลงของ ร...

บทความรอบเดือนมกราคม พุทธศักราช 256...

          จากสถานการณ์ในรอบเดือนมกราคม 2561 เกิดปรากฏการณ์การใช้เสรีภาพการชุมนุมของประชาชนในนามกลุ่ม People Go Network ที่ออก...

ชวนอ่าน

บทความรอบเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 กับสถานการณ์การเคลื่อนไหวการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม (กรณีคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา-กระบี่)

         จากสถานการณ์ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เกิดปรากฏการณ์การใช้เสรีภาพการชุมนุมของประชาชนในนามตัวแทนภาคประชาชน ...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign