สถานการณ์สิ่งแวดล้อม สิทธิ และกฎหมา...

สวัสดีปีใหม่ 2563 ... วาระปีใหม่นี้ “มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)” ขอยก 5 เรื่องสำคัญ "สถานการณ์สิ่งแวดล้อม สิทธิ และกฎหมายที่ต้องติดตามใ...

“5 เรื่องเด่นแห่งปี 2562” ว่าด้วยสิ...

ก่อนจะผ่านปีเก่า ก้าวสู่ปีใหม่ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ชวนย้อนมองปี 2562 ผ่าน “5 เรื่องเด่นแห่งปี 2562” ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ กฎหมายและคด...

พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่บังคับใช้แล้ว: ...

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อช่วงต้นปี 2562 ท่ามกลางเสียงคัดค้านของภาคประชาชน มีผล...

ข้อสังเกตต่อกระบวนการจัดรับฟังความค...

ข้อสังเกตต่อกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานน้ำตาลบ้านไผ่ โดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม [caption id="attachment_4639" align="aligncen...

ชวนอ่าน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม สิทธิ และกฎหมายที่ต้องติดตามในปี 2563

สวัสดีปีใหม่ 2563 ... วาระปีใหม่นี้ “มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)” ขอยก 5 เรื่องสำคัญ "สถานการณ์สิ่งแวดล้อม สิทธิ และกฎหมายที่ต...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign