3500

บรรษัทผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนยักษ์ใหญ่ถ...

แปลจากบทความข่าว "World's largest carbon producers face landmark human rights case" โดย John Vidal ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ข่าว The Guardian (วันที่ 27 กรกฎ...

Klity-SupremeCourtDecision140716

สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีคลิตี้ 14 ปี...

จากกรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วจากโรงแต่งแร่ลงสู่ลำห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลให้ชาวบ้านกะเหรี่ยงหมู่บ้านคลิตี้ล่างได้รับสารตะกั่วและ...

Cobalt60-SupremeHearing

อ่าน: สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีโคบอลต...

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15476-15477/2558  (ไฟล์คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับเต็ม) ประเภทคดี               แพ่ง คู่ความ                      นางสาวจิตราภรณ์  ...

Act4South002

บันทึกอบรม: การเสริมสร้างและพัฒนาเค...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้" * Capacity Building and Developmen...

ชวนอ่าน

DraftCon-PublicConsultation

สิทธิการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม: อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ถูกลดทอนแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญ

*งานเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดงานเขียนวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ในหัวข้อ “จาก 2550 สู่ 2559: อ่านร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ผ่านแว่นตา...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign