สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีสารตะกั่วปนเ...

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 10797/2559   ประเภทคดี: แพ่ง (เรียกค่าเสียหายและขอให้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) คู่ความ: โจทก์    ...

ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร...

โดย สุทธิเกียรติ คชโส  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม  กันยายน 2560   ย้อนอ่าน : ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ตอ...

ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร...

โดย สุทธิเกียรติ คชโส  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม  กันยายน 2560 การประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2...

ยกฟ้องสหวิริยาฯ ศาลชี้คำสั่งเพิกถอน...

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 1265, 1335/2553 กรณีเครือบริษัทสหวิริยาฯ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กรายใหญ่ ยื่นฟ้อง...

ชวนอ่าน

ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 2)

โดย สุทธิเกียรติ คชโส  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม  กันยายน 2560   ย้อนอ่าน : ความเห็นทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign