ชมย้อนหลัง: บันทึกการเสวนา “ค...

  วิดีโอบันทึกการเสวนาสาธารณะ “คำสั่ง คสช. มาตรา 44 ... อำนาจที่ศาลไม่ (อาจ) ตรวจสอบ : กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้นกา...

ไม่รับฟ้องเพิกถอนคำสั่ง คสช. 4/2559...

ศาลปกครองสูงสุดสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาคดีเครือข่ายภาคประชาชนยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 4/2559 ยกเว้นผังเมืองสำหรับกิจการพลังงานและการจัดก...

สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคดีท่าเทียบเร...

คำพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ส.11/2556 คดีหมายเลขแดงที่ ส.13/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 ประเภทคดี           ปกครอง คู่ความ       ...

ชวนอ่าน

ราคาที่ผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง [i] มหากาพย์คดีแพ่งชาวบ้านคลิตี้ 13 ปี ในศาลยุติธรรม ในปี 2559 ศาลฎีกา (แผนกคดีสิ่งแวดล้อม)&...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign