สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคดีท่าเทียบเร...

คำพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ส.11/2556 คดีหมายเลขแดงที่ ส.13/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 ประเภทคดี           ปกครอง คู่ความ       ...

บรรษัทผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนยักษ์ใหญ่ถ...

แปลจากบทความข่าว "World's largest carbon producers face landmark human rights case" โดย John Vidal ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ข่าว The Guardian (วันที่ 27 กรกฎ...

สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีคลิตี้ 14 ปี...

จากกรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วจากโรงแต่งแร่ลงสู่ลำห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลให้ชาวบ้านกะเหรี่ยงหมู่บ้านคลิตี้ล่างได้รับสารตะกั่วและ...

อ่าน: สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีโคบอลต...

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15476-15477/2558  (ไฟล์คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับเต็ม) ประเภทคดี               แพ่ง คู่ความ                      นางสาวจิตราภรณ์  ...

ชวนอ่าน

ข้อค้นพบแผนลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ “ข้อมูลชุมชน ฟื้นคน ฟื้นห้วยคลิตี้”

เรียบเรียงโดย ธนกฤต โต้งฟ้า อาสาสมัครนักกฎหมาย  EnLAW จากกระบวนการทำข้อมูลชุมชนของชุมชนบ้านคลิตี้ล่าง ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2558 ที่...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign