Klity-SupremeCourtDecision140716

สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีคลิตี้ 14 ปี...

จากกรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วจากโรงแต่งแร่ลงสู่ลำห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลให้ชาวบ้านกะเหรี่ยงหมู่บ้านคลิตี้ล่างได้รับสารตะกั่วและ...

Cobalt60-SupremeHearing

อ่าน: สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีโคบอลต...

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15476-15477/2558  (ไฟล์คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับเต็ม) ประเภทคดี               แพ่ง คู่ความ                      นางสาวจิตราภรณ์  ...

Act4South002

บันทึกอบรม: การเสริมสร้างและพัฒนาเค...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้" * Capacity Building and Developmen...

SLAPP-Forum-Statement

แถลงการณ์: ยุติการใช้กฎหมายคุกคามต่...

ประเทศไทย: ยุติการใช้กฎหมายคุกคามต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองและประกันความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ...

ชวนอ่าน

DraftCon-FreedomAssembly

เสรีภาพการชุมนุมในร่างรัฐธรรมนูญ: เพราะกว้างขึ้น…จึงแคบลง

*งานเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดงานเขียนวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ในหัวข้อ "จาก 2550 สู่ 2559: อ่านร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ผ่านแว่นตา...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign